Processie - Utrecht0000.0011

 

 Literatuur

 

- Bogaers, Llewellyn, Aards, betrokken en zelfbewust. De verwevenheid van cultuur en religie in katholiek Utrecht, 1300-1600, proefschrift, vrije universiteit amsterdam. Utrecht (Levend Verleden), 2008cop. [1110 blz. (in 2 delen). ISBN 978.90.902269.1.0]. Hierin "Processies, markten en gemeenschapszin": blz. 280-349

- Registervermelding: "Processie te Utrecht, 1673", in: Maandblad Oud-Utrecht, 1960, blz. 26-28.