Nobranda-plaat0000.0011

 

 Literatuur

 

- "Asbestslachtoffer in juridisch gevecht. Specifieke longtumor veroorzaakt door asbest". In: Trouw, 17-10-2007, blz. 2-3   (Betreft zaak voor de rechtbank op 17-10-2007 tegen bedrijf Nefalit. Slachtoffer heeft in 1972 de de rommel opgeruimd van de verbouwing van de keuken met Nobranda-platen. Deze werden geproduceerd door het asbestcementbedrijf Asbestona te Harderwijk, waarvan Nefalit de rechtsopvolger is. De latentietijd van kwaadaardig mesothelioom (longvlieskanker of borstvlieskanker) is 30-40 jaar, het aantal slachtoffers neemt nu toe. Er is geen genezing mogelijk. Velen hadden te maken met de Eternitfabriek te Goor (Twenthe), waar vele paden, erven en wegen in de omgeving zijn verhoogd met asbest-afvalmateriaal. De jaarproductie daar was tien miljoen vierkante meter, 30 jaar lang. In Nederland is het sinds 1993 verboden asbesthoudende producten te maken of toe te passen, sinds 2005 geldt dit voor heel Europa)