NAI 0000.0011

 

        Literatuur

- Willinge, Margriet, "Het Nederlands Architectuurinstituut". In: Monumenten, 12-1997 (jrg. 18, nr 12), blz. 4-7 (geschiedenis en werkveld van het instituut).