More romano0000.0011

 

 Literatuur

 

- Reinle, Adolf, Die Ausstattung deutscher Kirchen im Mittelalter. Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), 1988cop. [334 blz. ISBN 3.534.08803.4]. Hierin "More romano": blz. 7  (betreft de bouw van kerken die in navolging van de hoofdkerken van Rome geŲriŽnteerd zijn op het westen. In samenhang hiermee: de priester staat achter het altaar en kijkt in deze situatie naar het volk. Dat is niet het doel - zoals tegenwoordig - maar het gevolg van het feit dat hij over het altaar naar het oosten kijkt, alwaar de zon opkomt. Bij het gebed keerde ook het volk zich naar het oosten, dus met de rug naar het altaar)

- Gugel, E., Geschiedenis van de Bouwstijlen in de Hoofdtijdperken der Architectuur. Eerste deel (4e druk, bewerkt door J.H.W. Lelieman). Rotterdam (Bolle), (1918?). [629 blz. ISBN -]. Hierin: blz. 514 ("Reeds vroegtijdig werd de lengte-as der kerk in de richting oost-west georiŽnteerd, waarbij aanvankelijk aan de oostelijke zijde de ingang geplaatst werd, terwijl de priester bij den dienst naar het oosten en tevens naar de gemeente was gekeerd. Eerst in de 5de eeuw werd de omgekeerde schikking regel, terwijl de priester bij de verrichting van den dienst nu niet meer achter, maar vůůr het altaar stond" - dit is de relevante tekst volledig)