Molen 0000.0011

 

 Literatuur

 

- Haslinghuis, E.J. & H. Janse, Bouwkundige termen. Verklarend woordenboek van de westerse architectuur- en bouwhistorie. Leiden (Primavera Pers), 19973e druk, sterk uitgebreid [644 blz. ISBN 90.74310.33.8]. Hierin o.a. "Molen" (e.v.): blz. 318

- Vries, S. de, Monumentenwijzer. Wegwijs in de doolhof van monumenten. Zutphen (Walburg), 1983cop [120 blz. ISBN 90.6011.179.6]. Hierin "Molens vóór 1700": blz. 80-81 (met kaart met vindplaatsen in NL), 118 (literatuur)

- Rich, Anthony, Dictionnaire des antiquités romaines et grecques. Traduit de l'anglais sous la direction de M. Chéruel. (Heruitgave 19de-eeuwse publicatie). Paris (Veyrier), 1987. [752 blz. ISBN -]. Hierin: "Mola", blz. 410-412

- Viollet-le-Duc, M, Dictionnaire Raisonné de l'Architecture Française du XIe au XVIe Siècle, Tome sixième (GAB-OUV). Paris (B. Bance), 1863. [458 blz. ISBN -]. Hierin: "Moulin", blz. 404-410

- Natrus, L.V. & J. Polly, C.v. Vuuren, Groot volkomen Moolenboek; of naauwkeurig ontwerp van allerhande tot nog toe bekende soorten van moolens, met haare gronden en opstallen, en al het geene verder daar toe geboort... En zeer naauwkeurig in het kooper gebragt door Jan Punt. Eerste deel. (niet verder verschenen), Amsterdam, 1734. [28 gravures].

- Harte, J.H., Volledig Molenboek, naar de behoefte van den tegenwoordigen tijd ingerigt. Reprint van oorspronkelijke uitgave: Gorinchem (A. van der Mast), 1849. Buitenpost (Lykele Jansma), 1979. [164 blz. ISBN 90.6272.0528].

- Sipman, Anton, Molenbouw. Het staande werk van de bovenkruiers. Zutphen (Walburg), 1975. [551 blz. ISBN 906011.332.2].

- Tijman, Erik & Jan Scheirs & Dick Zweers, De standerdmolen. Bouw, geschiedenis, verschijningsvormen en bedieningswijze van Nederlands oudste windmolentype. Utrecht (Matrijs), 1994. [135 blz. ISBN 90.5345.060.2].

- Stroop, Johannes Petrus Adrianus, Molenaarstermen en molengeschiedenis. Een onderzoek naar herkomst, ouderdom en verbreiding van de benamingen voor enkele molenonderdelen in verband met de geschiedenis van de water- en de windmolen in de Nederlanden. Arnhem (Gijsbers & Van Loon), 1979. [287 blz. ISBN 90.6235.025.9]

- Coutant, Yves, Middeleeuwse molentermen in het Graafschap Vlaanderen / Terminologie du moulin médiéval dans le comté de Flandre. Deel in de serie 'Werken van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & dialectologie', nr 18. Tongeren, Liège (Drukkerij George Michiels), 1994. [942 blz. ISSN 0774.8396]

- Tijdschrift Molens, uitgave "De Hollandse Molen, Vereniging tot behoud van molens in Nederland". Verschijnt 4x per jaar; sinds 1985. [ISSN 0169.6459]

- Kent gij onze molens?, uitgegeven ter gelegenheid van de molententoonstelling, gehouden in het Stedelijk Museum 'De Lakenhal' te Leiden van 24 augustus tot en met 29 september 1946, Leiden (Sijthoff), 1946. [46 blz.].

- Balk, J.Th., Kijk op molens. Deel in de serie 'Kijk op'. Amsterdam, Brussel (Elsevier), 1979. [144 blz. ISBN 90.10.02445.8].

- Gelders Molenboek, samengesteld in opdracht van het provinciaal bestuur van Gelderland, Zutphen , 1968. Hierin: blz. 193-198: De standerdmolen te Alphen aan de Maas (gemeente Appeltern)

- Varkevisser, Nico, "Houtzaagmolen De Otter". In: Blad Monumenten, 04-1997, blz. 37

 Zie verder volgende kaart