Meander 0000.0011

 

Literatuur

 

- Bruynel, G.J.A., "De derde meander. De geografische situering van de rivierlopen in en rond de stad Utrecht". In: Jaarboek Oud-Utrecht 2001. Utrecht (Vereniging Oud-Utrecht), z.j. [148 blz. ISBN 90.71108.20.1], blz. 5-24. Hierin vooral: blz. 11-12 (het verschijnsel meander wordt besproken als geografisch verschijnsel)