Martiniet0000.0011

 

 Literatuur

 

- Kloes, J.A. van der, Onze bouwmaterialen. Deel II: Kunststeen. Amsterdam (Veen), z.j. [1923 volgens voorwoord van deze 3e druk]. [257 blz. ISBN -]. Hierin "Martiniet": blz. 218 ("Tot den cementsteen behooren nog de cement-asbestplaten. Ten onzent worden deze vervaardigd in een groote fabriek aan het IJ te Amsterdam. Zij bestempelt haar producten met de benaming van Martiniet in tegenstelling met diegene, welke onder die van Eterniet uit het buitenland worden aangevoerd [...]")