Kwartsiet van Blanmont 0000.0013

 

Vervolg literatuur

- Fobe, Bart, "Over de oudste gesteenten van de Nederlanden". In: Monumenten en landschappen. Tweemaandelijks tijdschrift van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, bestuur Monumenten en Landschappen [ISSN 0770.4948], -1-1990 [jrg 9, nr 1], blz. 57-62