Kops hout0000.0011

 

 Literatuur

 

- Haslinghuis, E.J. & H. Janse Bouwkundige termen. Verklarend woordenboek van de westerse architectuur- en bouwhistorie. Leiden (Primavera Pers), 19973e druk, sterk uitgebreid/1e druk: 1953 [644 blz. ISBN 90.74310.33.8]. Hierin "Kops hout": blz.: 274

- Hough, Romeyn Beck, The Woodbook, waarin opgenomen alle afbeeldingen uit The American Woods (1888-1913, 1928) (tekst in Engels, Duits en Frans). Taschen (Hong Kong & Köln & London & Los Angeles & Madrid & Paris & Tokyo), 2007cop. [800 blz. ISBN 978.3.8228.3818.1]. (Hierin zijn 354 houtsoorten opgenomen met een beschrijving van de boom en zijn habitat, beschrijving van het hout en het gebruik ervan. Daarnaast kleurenfoto van 3 doorsneden: kops hout, radiaal langs hout, tangentieel langs hout. Kops is aangeduid als: engels: cross section, transverse section, duits: Querschnitt, frans: coupe transversale)

- Meer, P. van der & F. Baur & P.Fr.L. Engelbregt (red.), De Katholieke Encyclopaedie, deel 13. Amsterdam (Joost van den Vondel) & Antwerpen (Standaard-Boekhandel), 1952 1e druk. [480 blz., gepagineerd in kolommen. ISBN -]. Hierin onder "Hout": "dwarse doorsnede": kolom 666, kolom 667