Kernspleterig hout0000.0011

 

 Literatuur

 

- Scheltema, P.H., Practisch Handboek voor Bouwkundigen en Ambachtslieden, omvattende nagenoeg alle, bij de uitvoering van bouwwerken, voorkomende werkzaamheden, gereedschappen, materialen en hulpmiddelen. Alphabetisch gerangschikt, beschreven, verklaard en door talrijke afbeeldingen nader toegelicht (Naar G.A. Smit, geheel opnieuw bewerkt en belangrijk uitgebreid door P.H. Scheltema). Rotterdam (D. Bolle), z.j. [874 blz. ISBN -]. Hierin "Kernspleterig": blz. 303 ("Kernspleterig is het hout, dat in de kern begint te verrotten. Dit gebrek ontstaat gewoonlijk door stormen, waardoor de samenhang der jaarringen geheel of gedeeltelijk wordt verstoord" - dit is de volledige tekst)