Kerk, Bebouwing tegen- 0000.0011

 

        Literatuur

- Hendrickx, Marc, "Uit de brand ontsproten: ontstaan en evolutie van de zuidelijke Lijnwaadmarkt [Antwerpen]". In: Antwerpse Vereniging voor Bodem- en Grotonderzoek, bulletin trimestrieel, 1999-nr 1&2, blz. 1-26. (Geschiedenis van het bouwen tegen de kathedraal en de rol van de kerkfabriek erin)