Kerk - Zuid-Holland 0000.0011

 

        Literatuur

- Don, Peter, Kunstreisboek Zuid-Holland. Deel in de serie 'Kunstreisboek voor Nederland'. Houten (P.N. van Kampen & Zoon), 1985cop. [440 blz. ISBN 90.609.1247.0]. Hierin: o.a. "Kerken en synagogen": blz. 23-31

- Berghuis, Wiert J., Langs de oude Zuidhollandse kerken. Deel 1: Kuststrook en Rijnland.  Deel in de serie 'De oude Nederlandse kerken'. Baarn (Bosch & Keuning), 1972cop. [159 blz. ISBN 90.246.4084.9].

- Berghuis, Wiert J., Langs de oude Zuidhollandse kerken. [Deel 2:] Waarden en eilanden. Deel in de serie 'De oude Nederlandse kerken'. Baarn (Bosch & Keuning), 1973cop. [160 blz. ISBN 90.246.4085.7].

- Bloys van Treslong Prins, P.C., Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zuid-Holland. Deel I, IIa, IIb. Utrecht, 1922. [deel I:319, deel II: 626 blz.]