Kaatsen0000.0011

 

Literatuur

 

- Willemsen, Annemarieke, "Van allen spele: Caetsen ofte colffven". In: Madoc (tijdschrift over de middeleeuwen), juni 1996, blz. 91-100.

- Breuker, Pieter, "Kaatsen, door adel en volk". In: Geschiedenis magazine, [ISSN 1872-0625], 03-2014 [jrg 49, nr 2], blz. 16-17 (Het spel is eind 12e eeuw ontstaan in kloosters in PicardiŽ en werd al snel ook door de adel gespeeld. In de 14e tot ca 1500 verspreidde het spel zich in Nederland, vanuit het zuidwesten naar het noordoosten. Rond 1700 gingen de hogere klassen minder kaatsen en meer kolven, dat minder inspannend was. "Slechts drie kaatsbanen zijn in Nederland deels bewaard gebleven: in Amerongen, 's-Heerenberg en Haarlem". In de 14e eeuw werd door het gewone volk gespeeld in de openbare ruimte. Kasteleins zagen er een inkomstenbron in. Vanwege de overlast werd het kaatsen vaak verbannen naar een plek buiten de wallen. Vanaf 1900 komt het kaatsen vanuit Friesland weer op.)