Isolatie (van) monument0000.0011

 

 Literatuur

 

- Blois, J.C. de & T.J. Hoekstra, Goed isoleren is goedkoper. Isoleren van monumentale gebouwen. Utrecht (Dienst Volkshuisvesting van de Gemeente Utrecht), 1992 [48 blz. ISBN -]

- Bezemer, Maaike, "Een monument verbouwen is geen pretje". In: Trouw, 19-10-2007, bijlage 'De Verdieping', blz. 13   (betreft experimenten met het isoleren van monumenten: 'dumo-scan' (duurzame-monumentenscan). Monumentennota's gaan niet in op duurzaamheid en milieunota's zeggen niets over monumenten. Architect Vercouteren, ook docent bouwfysica en duurzaamheid, probeert ingrepen uit met medewerking van monumentenzorgers. Betreft o.a. stadhuis van Vianen)

- Obbink, Hanne, "Rechter verplicht verhuurder om dubbel glas te installeren". In: Trouw, 13-02-2024, blz. 8 (Energietransitie: Minister De Jonge wil er niet aan, de kantonrechter wel: "Enkel glas in een huurwoning moet aangemerkt worden als een 'gebrek' en daarom heeft de verhuurder de plicht dat snel te vervangen door dubbel glas". Deze conclusie volgt uit een vonnis van de kantonrechter met betrekking tot een 17e-eeuws monument in Amsterdam. De zaak werd gesteund door de stichting !woon. De vraag of deze uitspraak geldt voor alle huurpanden is hiermee nog niet beantwoord: de minister wil er niet aan, zo liet hij de Tweede Kamer in een brief weten. Hij opteert voor een bredere aanpak, waarbij verhuurders alle verduurzamingsmaatregelen ineens nemen. Daarbij speelt per geval wat de bewoners zelf moeten doen, zoals kieren dichten, en wat als 'gebrek' geldt, voor rekening van de verhuurder. In dit geval wil de verhuurder wel dubbel glas plaatsen, maar dan wel meteen ook andere verbeteringen doorvoeren en daarom de huur verhogen. Volgens de rechter is dubbel glas op zich geen woningverbetering, maar het verhelpen van een gebrek. Dat de huurders wisten dat ze een pand met enkel glas gingen huren is irrelevant: "Wat in het verleden normaal was, hoeft dat heden ten dage niet meer te zijn". Belangrijk is dat de minister een wet voorbereidt die verhuurders verplicht om vóór 01-01-2029 alle woningen met energielabel E, F, of G zodanig te verbeteren dat ze minstens aan label D voldoen.)