Holle strengperssteen - waalformaat met overlangse en overdwarse gaten0000.0011

 

 Literatuur

 

- Kloes, J.A. van der, Onze bouwmaterialen. Deel II: Kunststeen. Amsterdam (Veen), z.j. [1923 volgens voorwoord van deze 3e druk]. [257 blz. ISBN -]. Hierin onder 'Holle steen': "Waalformaat met overlangsche en overdwarse gaten": blz. 137-141

- Kloes, J.A. van der, Handleiding voor den metselaar. Leiden (Brill), 1900 [59 blz. ISBN -]. Hierin "Holle steen": blz. 22 ("Ook de fabrikatie van hollen steen is door de strengpers zeer vergemakkelijkt. De laatst beschreven siersteenen [verblendsteen - jp] worden veelal op hun plat doorboord om redenen van fabrikatie en spaarzaamheid. Zulke gaten raken uit den aard der zaak bij het verwerken met mortel opgevuld en doen dus weinig of niet tot het gewicht van het metselwerk af. Doch men maakt ook overlangs en overdwars doorboorde steenen (strekken en koppen), teneinde lichter metselwerk te verkrijgen." - dit is de relevante tekst volledig)