Grafveld - Romeinen0000.0011

 

 Literatuur

 

- Groot, Maaike, "Rituelen op het Romeinse platteland. Speciale deposities uit Tiel-Passewaaij". In: Vitruvius (tijdschift voor archeologie, cultuurlandschap en monumentenzorg) [ISSN 1874.5008], 01-2008 [jrg 1, nr 2], blz. 32-38  (betreft opgravingen 1992-2005 in Tiel-Passewaaij. 7 bewoningsfasen, eerste Midden tot Late IJzertijd, laatste Laat-Romeinse tijd. Artikel betreft vooral Romeins grafveld)