Graf (van) heilige0000.0011

 

 Literatuur

 

- Crook, John, The Architectural Setting of the Cult of Saints in the Early Christian West, c. 300-1200. Deel in de serie 'Oxford Historical Monographs'. Oxford (Clarendon Press), 2000. [334 blz. ISBN 0.19.820794.8].

- Reekmans, Louis, Vroegchristelijke en laatantieke archeologie en kunst. Kandidaatscursus. Aantekeningen van de titularis en van studenten bijeengebracht door Arnold Provoost, monitor. Typoscript. Leuven (Uitgeverij Acco), z.j. (jongste literatuur: 1977). [156 bladen. ISBN -]. Hierin bij "De pastophoria": blz. 63-64 ("De pastophoria waren kleine vertrekken aan weerszijden van de apsis en in het verlengde van de beide zijbeuken. [...] In Tsjalenko b.v. was het noordelijke pastophorion altijd een reliekenbewaarplaats: er bevonden zich kleine sarcofagen, die onder en boven van een opening voorzien waren, zodat men er aan de bovenkant olie kon ingieten, die er dan aan de onderkant weer uitvloeide, waarna men ze in ampullen opving (vergelijk met de bekende ampullen van Monza")