Gevangenis - middeleeuwen0000.0011

 

 Literatuur

 

- Viollet-le-Duc, M, Dictionnaire Raisonné de l'Architecture Française du XIe au XVIe Siècle, Tome septième (PAL-PUI). Paris (A. Morel), 1864. [571 blz. ISBN -]. Hierin "Prison": blz. 477-483

- Berents, Dirk Arend, Misdaad in de middeleeuwen. Een onderzoek maar de criminaliteit in het laat-middeleeuwse Utrecht (proefschrift). Deel in de serie 'Stichtse Historische Reeks', nr 2. Utrecht (Utrecht), 1976.

- Recht en slecht, een registratie van misdaad en straf in de stad Utrecht 1550 - 1575. Catalogus tentoonstelling Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht, 21 mei - 31 juli 1976. Utrecht (Gemeentelijke Archiefdienst), 1976.

- Hallema, A., In en om de gevangenis. Van vroeger dagen in Nederland en Nederlands Indië; schetsen uit de geschiedenis der straffen en voornamelijk van de toepassing der vrijheidsstraffen binnen en buiten onze grenzen. Den Haag, z.j.voorwoord: 1936.. Hierin "Middeleeuwsche gevangenistoestanden in de StadUtrecht": blz. 5-9.

- Troubleyn, Liesbeth & Frank Kinnaer & Anton Ervynck e.a., Het Steen en de burgers. Onderzoek van de laatmiddeleeuwse gevangenis van Mechelen. Mechelen (Stad Mechelen), 2007 [238 blz. ISBN -].