Evangelie-ambo0000.0011

 

 Literatuur

 

- Heidt, A.M., Catholica. Geïllustreerd encyclopedisch vademecum voor het katholieke leven. 's-Gravenhage (Pax), 19612e druk/(1e druk: 1959). [970 blz., gepagineerd in kolommen. ISBN -]. Hierin onder "Paaskaars": kolom 1499-1500  (hierbij wordt de evangelie-ambo genoemd in het illustratiebijschrift: "Exsultetrol. Oudtijds werd het Exsultet vanaf de evangelieambo door de diaken voorgezongen vanaf de Exsultetrol; naarmate hij vorderde liet hij de rol waarop het reeds gezongen gedeelte stond van de ambo afhangen; de afbeeldingen er omgekeerd op aangebracht, ontplooiden zich zo langzaam voor de gelovigen en illustreerden voor hen de inhoud van het gezang")