El 0000.0011

 

        Literatuur

- Janse, H., Houten kappen in Nederland, 1000 - 1940. Deel in de serie 'Bouwtechniek in Nederland', nr 2. Delft (Delftse Universitaire Pers), Zeist (Rijksdienst voor de Monumentenzorg), 1989. [413 blz. ISBN 90.6275.549.6]. Hierin: blz. 310 [waarschuwing dat nog in 1850 de term "el" voor "meter" gebruikt wordt en "duim" voor "centimeter"]