Dubbelspintig hout0000.0011

 

 Literatuur

 

- Scheltema, P.H., Practisch Handboek voor Bouwkundigen en Ambachtslieden, omvattende nagenoeg alle, bij de uitvoering van bouwwerken, voorkomende werkzaamheden, gereedschappen, materialen en hulpmiddelen. Alphabetisch gerangschikt, beschreven, verklaard en door talrijke afbeeldingen nader toegelicht (Naar G.A. Smit, geheel opnieuw bewerkt en belangrijk uitgebreid door P.H. Scheltema). Rotterdam (D. Bolle), z.j. [874 blz. ISBN -]. Hierin "Dubbelspintig hout": blz. 303 ("Dubbelspintig hout is het zoodanige bij hetwelk, tusschen de goede jaarringen, enkele onrijpe worden aangetroffen, die licht bederven, opdrogen, en zich daardoor van de gezonde scheiden" - dit is de volledige tekst)