Druipgevel0000.0011

 

 Literatuur

 

- Haslinghuis, E.J. & H. Janse Bouwkundige termen. Verklarend woordenboek van de westerse architectuur- en bouwhistorie. Leiden (Primavera Pers), 19973e druk, sterk uitgebreid/1e druk: 1953 [644 blz. ISBN 90.74310.33.8]. Hierin "Druipkant": blz.: 155 ("die zijde van een gebouw waar het hemelwater afdruipt en de eventuele gootlijst zich bevindt. Vgl. ose, > osendrop. In Noord-Nederlandse woningbouw over het algemeen dus niet de straat- of voorgevelzijde" - dit is de volledige tekst)