Dorpeldoorn (voor) spanjoletvinger0000.0011

 

 Literatuur

 

- Wattjes, J.G., Constructie van gebouwen. Deel 4: Ramen, deuren, kozijnen. Amsterdam (Kosmos), 1932voorwoord2e druk. [387 blz. ISBN -]. Hierin "Draaiende of blind-espagnoletten": blz. 348-349 (bijna uitsluitend toegepast bij dubbele buitenluiken e.d. Blz. 348: "vinger van draaiespagnolet". De afbeelding op blz. 349 toont de 'overval' (ter bediening) en de 'vinger' (de klauw die om de pen ('doorn' of 'stift') op de dagkant van het kozijn grijpt, boven één en onder één) van een draaispanjolet)