Cultuurwaardenkaart Zeeland 0000.0011

 

        Literatuur

- Prins, Lammert, "Provinciale cultuurwaardenkaarten, een stand van zaken". In: Historisch geografisch tijdschrift, 2001 (jrg 19, nr 3), blz. 108-112. Hierin vooral: blz. 112