Betonpan - Victoriapan0000.0011

 

 Literatuur

 

- Kloes, J.A. van der, Onze bouwmaterialen. Deel II: Kunststeen. Amsterdam (Veen), z.j. [1923 volgens voorwoord van deze 3e druk]. [257 blz. ISBN -]. Hierin onder 'Dakpannen van cementsteen': "Victoria-pan van de Augustus-Hütte, Drees & Co., te Burgsteinfurt i. W.": blz. 203, 204  ("haar profiel is zoodanig, dat de pannen naar verkiezing doorloopend en in 't verband gelegd kunnen worden, alnaarmate dit met de lengte van het dak beter uitkomt. Ook kan de overlap zoo groot genomen worden als men verkiest en met de hoogte van het dak het best past" - dit is de relevante tekst volledig)