Archeologie - Utrecht0000.0011

 

 Literatuur

 

 1930

- Gemeentelijke Monumentencommissie Utrecht, 1930, Zesde vergadering, gehouden op 9 Juli,  verslag nr 34, (handschrift, 1928-1937 in 1 band gebonden). [8 blz.]. Hierin "Lofen": blz. 8 ("De heer Labouchere vraagt hoe het nu staat met de opmetingen in Lofen, waarvoor aan den heer Stooker een opdracht is gegeven. Hij meent dat het op den weg van de Commissie ligt te klagen over de wijze waarop restauraties worden behandeld. Oprichting hier ter stede van een archeologische dienst acht spreker zeer wenschelijk." - dit is de volledige tekst).

 1987

- Dienst Volkshuisvesting gemeente Utrecht, Afdeling Bouwkunde, Onderafd. Monumenten, Archeologische Aandachtsgebieden in Utrecht, rapport. Utrecht (Gemeente Utrecht), 12-1987 [40 blz. plus kaarten. ISBN -]

 1988

- "Schervenclub puzzelt potjes aan elkaar". In: Stadsblad Utrecht (huis-aan-huisblad), 13-01-1988, blz. 5

 1996

- "Utrecht graaft oude industrie op. Binnenstad legt loodsen uit jaar 1080 bloot.". In: Utrechts Nieuwsblad, 02-05-1996, blz. 15

 1998

- Biesma, Hedde, "Utrecht is verleden op het spoor. Nieuwe archeologische kroniek van provincie". In: Utrechts Nieuwsblad, 16-11-1998, blz. 13

 1999

- "Advies over bodemschat noodzakelijk". In: Utrechts Nieuwsblad,  20-11-1999, blz. 17.  Zie ook ^Commissie Welstand en Monumenten - Utrecht; kaart 5 (1999.1120)

 2007

- "Verzonnen onderaardse gangen". In: Binnenstadskrant (periodiek voor de Binnenstad van Utrecht), [jrg 12, nr 5] 09&10-2007, blz. 6-8  (interview met oud-archeoloog Tarq Hoekstra)

 2008

- "Utrecht onderzocht". In: Archeologie Magazine, 2008. nr 1, blz. 38-40

- Kam, RenÚ de, "Sporen door de stad". In: G M kwadraat (Geschiedenis, geografie, monumenten, musea; erfgoedblad van Utrecht) [ISSN 1571.442X]. 2008, nr 31 (herfst), blz. 22  (archeologie in de stad Utrecht)

 2009

- Isings, Ina & Gert Rauws & Hans Lńgers & RenÚ de Kam, Schitterend! Twintig eeuwen glas uit Utrechtse bodem. Utrecht (Cultuurhistorie gemeente Utrecht & Matrijs), 2009 [176 blz. ISBN 978.90.5345.387.2]

 2012

- Santen, Bettina van, "Het verleden blootleggen als publieke taak. Veertig jaar stadsarchelogie". In: Oud-Utrecht (tijdschrift voor geschiedenis van stad en provincie Utrecht) [ISSN 1380.7137], [jrg 85], [08-] 2012, blz. 88-93