16730000.0011

 

 Literatuur

 

- Buisman, J., Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. Deel 4: 1575-1675. Franeker (Van Wijnen), 20001e druk. [767 blz. ISBN 90.5194.143.9]. Hierin vooral onder de genoemde jaren [het jaar van 1 oktober tot en met 30 september]: blz. 656-666 ("1672-1673"), 666-679 ("1673-1674").

- Hoogland, R.A., Kroniek van Utrecht; beknopte geschiedenis van de Domstad in jaartallen. Utrecht, 1978. [120 blz. ISBN 90.274.4472.2]. Hierin "1673": blz. 49

- Registervermelding: "Processie te Utrecht, 1673", in: Maandblad Oud-Utrecht, 1960, blz. 26-28.