16720000.0011

 

 Literatuur

 

- Buisman, J., Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. Deel 4: 1575-1675. Franeker (Van Wijnen), 20001e druk. [767 blz. ISBN 90.5194.143.9]. Hierin vooral onder de genoemde jaren [het jaar van 1 oktober tot en met 30 september]: blz. 642-655 ("1671-1672"), 656-666 ("1672-1673").

- Panhuysen, Luc, Rampjaar 1672. Hoe de Republiek aan de ondergang ontsnapte. Amsterdam (Atlas), 2009 [400 blz. ISBN 978.90.450.1328.2]

- Reinders, Michel, Gedrukte chaos. Populisme en moord in het rampjaar 1672. Amsterdam (Balans), 2010. [333 blz. ISBN 9789460032844]