15970000.0011

 

 Literatuur

 

- Buisman, J., Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. Deel 4: 1575-1675. Franeker (Van Wijnen), 20001e druk. [767 blz. ISBN 90.5194.143.9]. Hierin vooral onder de genoemde jaren [het jaar van 1 oktober tot en met 30 september]: blz. 170-177 ("1596-1597"), 177-184 ("1597-1598").

- Hoogland, R.A., Kroniek van Utrecht; beknopte geschiedenis van de Domstad in jaartallen. Utrecht, 1978. [120 blz. ISBN 90.274.4472.2]. Hierin "1597": blz. 40

- Slager, Seije, "Geldzucht, tolerantie en straatrumoer. Een wandeling door Amsterdam, in 1597". In: Trouw, 03-10-2009, blz. 86 (bespreking van: Gabri van Tussenbroek: Amsterdam in 1597. Kroniek van een cruciaal jaar. Amsterdam (L.J. Veen), 2009 [ISBN 978.90.2041697.8])