15730000.0011

 

 Literatuur

 

- Buisman, J., Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. Deel 3: 1450-1575. Franeker (Van Wijnen), 19981e druk. [808 blz. ISBN 90.5194.142.0]. Hierin vooral onder de genoemde jaren [het jaar van 1 oktober tot en met 30 september]: blz. 675-690 ("1572-1573"), 690-697 ("1573-1574").

- Hoogland, R.A., Kroniek van Utrecht; beknopte geschiedenis van de Domstad in jaartallen. Utrecht, 1978. [120 blz. ISBN 90.274.4472.2]. Hierin "1573": blz. 36

- Kloek, Els, "De impopulaire heldin Kenau. Een stoere scheepsbouwster uit de 80-jarige oorlog". In: Geschiedenis Magazine [ISSN 1872-0625], 03-2014 [jrg 49, nr 2], blz. 42-44 (Tijdens het beleg van Haarlem door de Spanjaarden in 1573 speelde ze een moedige rol. Toen Haarlem moest opgeven verliet ze de stad. Na het vertrek van de Spanjaarden in 1578 kwam ze terug, maar werd niet als heldin ontvangen)