Utrecht - Springweg 9 en 15 - achterbouw0000.0001

 

Zie (ook):

 

-   Voor de ligging van dit nadien gesloopte pand op de huisnummerplattegrond UDS (situatie 1974):
zie Utrecht - Blok A15   (ook voor andere plattegronden van dit blok)

-   Voor informatie over de straat als geheel: zie  Springweg

-   Voor het met het zuidelijke deel van de achterbouw verbonden huis aan de Springweg: zie  Springweg 15

-   Voor het noordelijke deel van de achterbouw: zie  edelsmid Brom (overzicht van de panden)

-   Voor het hierachter gelegen hofje: zie  Walsteeg 2 e.v. - Frederiksoord