Utrecht - Springweg 70000.0001

 

Adressen:

-   Van 1890-1922 had dit pand het adres 'Springweg 3' (de linker helft daarvan),

              van 1890-1922 betreft het adres 'Springweg 7' het op een andere plaats gelegen pand   Springweg 11

-   Vóór 1890 was het adres een wijkhuisnummer, zie hiervoor de volgende pagina

-   Dit pand niet verwarren met het links ervan gelegen pand  Springweg 7A  (oorspronkelijk behorend bij nr 7)

 

Zie (ook):

 

-   Voor de ligging van dit pand op de huisnummerplattegrond UDS: zie ^Utrecht - Blok A15   (ook voor andere plattegronden van dit blok)

-   Voor informatie over de straat als geheel: zie  Springweg

-   Zie ook:  alle gevels in deze straatwand

- ^Dominicanen - Utrecht

-   Het pand was in gebruik vaak verbonden met  Springweg 5 en  Springweg 7A

-   Het huis is van oorsprong een deel van een claustraal huis: zie voor het hele claustrale erf  Mariaplaats e.o. - claustraal huis nr 1