Utrecht - Springweg 56 - nieuwbouw 19850000.0001

 

Adressen:

-   Nieuwe adressen: het adres Springweg 56  is in 1985 overgegaan op (een gedeelte van) de nieuwbouw;
   het nieuwe pand vormt één complex met  Springweg 54
   en samen omvatten Springweg 56 en 54 nu ook de nieuwe adressen: Haverstraat 55, 57, 61, 63, 65

-   van 1890-1922 betrof het adres 'Springweg 56' het op een andere plaats gelegen pand  Springweg 50

 

Zie (ook):

 

-   Voor de locatie van dit (toen nog niet gebouwde) pand op de huisnummerplattegrond UDS (situatie 1974): zie ^Utrecht - Blok A17
  (ook voor andere plattegronden van dit blok)

-   Voor informatie over de straat als geheel: zie  Springweg

-   Dit hoekpand ligt ook aan de Haverstraat; zie voor die straat als geheel  Haverstraat

-   Zie ook:  alle gevels in deze straatwand

-   Voor de voorgaande bebouwing op deze plaats: zie  Springweg 56 - gesloopt 1931

-   Voor de discussie over renovatie of nieuwbouw op deze plaats: zie

     - Springweg 56 e.o. - bouwplan 1977 (niet uitgevoerd plan)

     - Springweg 56 e.o. - bouwplan 1983 (uitgevoerd plan, waarbij het pand opgenomen werd in het in 1985 gebouwde complex,
       alle bovenwoningen hebben hun toegang aan de Haverstraat, in de nieuwbouw)