Utrecht - Springweg 56 - gesloopt 19310000.0001

 

Adressen:

-   Van 1890 tot de sloop had dit pand het adres 'Springweg 62',

              van 1890-1922 betreft het adres 'Springweg 56' het op een andere plaats gelegen pand   Springweg 50

-   Vóór 1890 was het adres een wijkhuisnummer, zie hiervoor de volgende pagina

 

 Zie ook:

 

-   Voor de huidige situatie ter plaatse van dit gesloopte pand op de huisnummerplattegrond UDS: zie ^Utrecht - Blok A17
     (ook voor andere plattegronden van dit blok)

-   Voor informatie over de straat als geheel: zie  Springweg

-   Dit hoekpand lag ook aan de Haverstraat; zie voor die straat als geheel  Haverstraat

-   Voor de huidige bebouwing op (ongeveer) deze plaats: zie  Springweg 56 - nieuwbouw 1985