Utrecht - Springweg 1590000.0001

 

Adressen:

-   Het pand had 2 adressen: Springweg 159 en Geertekerkhof 9 (onder meer op de huisnummerplattegrond UDS uit 1974).

        Het adres 'Geertekerkhof 9' betrof uitsluitend het kleine achterhuis. Oospronkelijk vormden beide delen één pand
   en ook nu is dat weer het geval, onder het adres 'Springweg 159'. Dat laatste adres wordt in het UDS voor het hele pand gebruikt.

-   Van 1890-1922 had dit pand het adres 'Springweg 179',

              van 1890-1922 betreft het adres 'Springweg 159' het op een andere plaats gelegen pand  Springweg 139 (gesloopt 1985).

-   Vóór 1890 was het adres een wijkhuisnummer, zie hiervoor het 'formulier pand' (kaart 1); dit deel van de Springweg heette toen 'Jufferstraat'.

 

Zie (ook):

 

-   Voor de ligging van dit pand op de huisnummerplattegrond UDS: zie ^Utrecht - Blok A21   (ook voor andere plattegronden van dit blok)

-   Voor informatie over de straat als geheel: zie  Springweg

-   Zie ook:  alle gevels in deze straatwand

-   Dit hoekpand ligt ook aan het Geertekerkhof; zie voor dat plein: Geertekerkhof

-   Zie ook:  alle gevels in die pleinwand (Geertekerkhof)