Utrecht - Springweg 1040000.0001

- Valt onder: Utrecht - Springweg 102 e.o. - bouwplan 1612 e.v.

   Tevens oud adres voor Springweg 90 (gesloopt - oud adres)

  Adressen:

-   Van 1890-1922 had dit pand het adres 'Springweg 118',

              van 1890-1922 betreft het adres 'Springweg 104' het op een andere plaats gelegen pand   Springweg 90 (gesloopt - oud adres)

-   Vóór 1890 was het adres een wijkhuisnummer, zie hiervoor de volgende pagina

 

  Zie ook:

 

-   Voor de ligging van dit pand op de huisnummerplattegrond UDS: zie Utrecht - Blok A20   (ook voor andere plattegronden van dit blok)

-   Voor informatie over de straat als geheel: zie Springweg

-   Voor informatie over de straat als geheel: zie  Springweg

-   Zie ook:  alle gevels in deze straatwand

-   Links van het pand ligt de Weeshuispoort: zie  ^Utrecht - Springweg 102 - Weeshuispoort