Utrecht - Mariastraat 300000.0001

 

Adressen:

-   Vanaf 1890 tot de sloop is dit pand niet vernummerd

-   Vóór 1890 was het adres een wijkhuisnummer, zie hiervoor de volgende pagina

 

 Zie (ook):

-   Voor de ligging van dit pand op de huisnummerplattegrond UDS: zie   Utrecht - Blok A13,
  ook voor  andere plattegronden van dit blok.

-   Voor informatie over de straat als geheel: zie  Mariastraat.

-   Zie ook:  alle gevels in deze straatwand

 

-   Achter dit pand lag een slop:  Mariastraat 14 e.v. - Bakkerspoort.

-   Voor het linker buurpand zie Mariastraat 28