Utrecht - Korte Nieuwstraat 4 (oud adres)0000.0001

 

Adressen:

-   Nieuw adres: Korte Nieuwstraat 2A

-   'Korte Nieuwstraat 4' (oud adres) niet verwarren met het op een andere plaats gelegen pand  Korte Nieuwstraat 4 - nieuw adres

-   Vanaf 1890 tot na 1974 is het pand Korte Nieuwstraat 4 (oud adres) niet vernummerd

-   Vóór 1890 was het adres een wijkhuisnummer, zie hiervoor het 'formulier pand' (kaart 1)

 

Zie ook:

 

-   Voor de ligging van dit pand op de huisnummerplattegrond UDS: zie  Blok A41   (ook voor andere plattegronden van dit blok)

-   Voor de oude situatie van het hele bouwblok: zie  aanklikbaar kadastraal minuutplan van ca 1832

-   Voor informatie over de straat als geheel: zie  Korte Nieuwstraat

-   Pand staat op het claustrale erf van:  Korte Nieuwstraat 2 - claustraal huis, het vormde een architectonische eenheid met de buurpanden

-   In dit pand bevindt zich de ingang van:  Korte Nieuwstraat 2

- ^Sleutelstuk - 1620 - Utrecht