Utrecht - Jodenrijtje 4 (gesloopt 1976)0000.0001

 

Adressen:

-   Vanaf 1890 tot de sloop is dit pand niet vernummerd

-   Vóór 1890 was het adres een wijkhuisnummer, zie hiervoor de volgende pagina

 

Zie ook:

 

-   Dit nadien gesloopte pand staat nog wel op de huisnummerplattegrond UDS: zie  Utrecht - Blok A12
  (ook voor andere plattegronden van dit blok)

-   Voor informatie over de steeg als geheel: zie  Jodenrijtje

     - zie ook:  alle gevels in deze steegwand, situatie 1978

     - zie ook:  alle gevels in deze steegwand, situatie 1976

-   Voor de huidige bebouwing op deze plaats (en ruime omgeving): zie het nieuwbouwgedeelte van  Oudegracht 137 (Hema)

-   Jodenrijtje 2 e.v. - kameren

-   Voor de discussie over de nieuwbouw op deze plaats: zie  Steenweg 55 e.o. - Hema

-   Utrecht - Steenweg 55 e.o. - opgraving 1976 e.v.