Utrecht - Haverstraat 47 (gesloopt 1984 - oud adres)0000.0001

 

-  'Haverstraat 47' is nieuw adres voor een gedeelte van het op een andere plaats gelegen pand  ^Utrecht - Haverstraat 43 (oud adres)

-   (tot dan was het pand vanaf 1890 niet vernummerd)

-   De wijzigingen in de oneven huisnummering en de datering ervan zijn onduidelijk. Zie voor de bronnen:  ^Utrecht - Haverstraat - huisnummering

 

Zie (ook):

 

Zie (ook):

 

-   Voor de ligging van dit pand op de huisnummerplattegrond UDS: zie Utrecht - Blok A17   (ook voor andere plattegronden van dit blok)

-   Voor informatie over de straat als geheel: zie Haverstraat

- ^Utrecht - Springweg 56 e.o. - bouwplan 1977

- ^Utrecht - Springweg 56 e.o. - bouwplan 1983

-   Voor de huidige bebouwing ongeveer op deze plaats: zie  Utrecht - Haverstraat 45 - nieuwbouw 1985