Utrecht - Haverstraat 19 (oud adres)0000.0001

 

-   Nieuw adres (sinds ca 1980): Haverstraat 17

-   Oud adres (vanaf bouw in 1906): 'Haverstraat 17'

-   (daarna is het pand vernummerd tot 'Haverstraat 19')

-  'Haverstraat 19' is nieuw adres van het op een andere plaats gelegen pand  ^Utrecht - Haverstraat 21 (oud adres)

-   Het nieuwe, tevens oude adres 'Haverstraat 17' is van het op DEZE plaats gelegen pand  ^Utrecht - Haverstraat 19 (oud adres)

-   De wijzigingen in de oneven huisnummering en de datering ervan zijn onduidelijk. Zie voor de bronnen:  ^Utrecht - Haverstraat - huisnummering

 

Zie (ook):

 

-   Voor de ligging van dit pand op de huisnummerplattegrond UDS: zie Utrecht - Blok A17   (ook voor andere plattegronden van dit blok)

-   Voor informatie over de straat als geheel: zie Haverstraat

-   Voor voorgaande bebouwing op deze plaats: zie  ^Utrecht - Haverstraat 19 - gesloopt 1906 (oud adres)

-   Het pand is gebouwd als dubbelpand met:  ^Utrecht - Haverstraat 21 (oud adres)