Utrecht - Hamburgerstraat 90000.0001

 

 Zie (ook):

 

-   Voor de ligging van dit pand op de huisnummerplattegrond UDS: zie ^Utrecht - Blok A43   (ook voor andere plattegronden van dit blok)

-   Voor informatie over de straat als geheel: zie ^Utrecht - Hamburgerstraat

- ^Utrecht - Hamburgerstraat 9 e.o. - Abraham Doleklooster

-   Voor het project Kerken Kijken: zie ^Binnenstadskerken - Utrecht - openstelling

- ^Kerk - Utrecht

-   De voorgaande locatie van de Lutherse kerk was in de Strosteeg: zie  Utrecht - Strosteeg - Lutherse kerk