Utrecht - Geertebolwerk 10000.0001

   Geertebolwerk 1 is het officŽle adres van het complex Militair Hospitaal, waarin opgenomen het Duitse Huis; voor beide complexen wordt in het Utrechts Documentatiesysteem het adres gebruikt dat historisch verantwoorder is:

-   Utrecht - Springweg 21 (Duitse Huis, in gebruik als hotel Karel V)

-   Voor de dienstwoning bij de ingang aan het Geertebolwerk, zie: Utrecht - Geertebolwerk 1A (gesloopt 1996)

-   Voor de plannen voor nieuwbouw op die plaats, zie: Utrecht - Geertebolwerk 1A - bouwplan 1997

-   Voor het an de zuidzijde van de Zilverstraat gelegen pand, dat feitelijk Geertebolwerk 1 was, zie: Utrecht - Geertebolwerk 1A (gesloopt 1996)