Utrecht - Ganzenmarkt 60000.0001

 

Zie (ook):

 

-   'Ganzenmarkt 6' is het huidige adres van Ganzenmarkt 8 (oud adres)

-   'Ganzenmarkt 6' was het adres van een gedeelte van het pand  Ganzenmarkt 4;
   deze nieuwbouw uit 1908 vervangt het gesloopte pand Pallaes (opgedeeld in Ganzenmarkt 4 en 6)