Walem0000.0011

 

naam: Walem (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 188319  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Valkenburg aan de Geul (ged.) & ^Voerendaal (ged.) (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Limburg-NL (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: Volgens VUGA-gids/1995 ligt er één Walem in de gemeente Valkenburg aan de Geul en één in de gemeente Voerendaal. De Top.Atlas 1995, LI-NL. 1:25000 geeft er slechts één, (grotendeels) gelegen in Valkenburg aan de Geul, maar tegen de grens van Voerendaal. Derhalve wordt er hier van uitgegaan dat er slechts één plaats Walem is

Zie verder ook: -