Ponte0000.0011

 

naam: Ponte (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 31370  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Oostburg (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Zeeland (^Nederland)

andere naam: Juffrouw Schans (Hattinga; kaart II-1a); Jonkvrouwe Schans (Hattinga; kaart III-5)

opmerkingen: gelegen in Zeeuws-Vlaanderen

- Niet verwarren met ^Ponte Avancé (gem. Oostburg, prov. Zeeland, 32370)

Zie verder ook: -