(De) Polle-DR0000.0011

 

naam: De Polle (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: co√∂rdinaten: 224548  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Smilde (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Drenthe (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: niet verwarren met (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Pol; kaart 0(0000.0001)

Zie verder ook: -