Oudemolen-DR0000.0011

 

naam: Oudemolen (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: co√∂rdinaten: 238563  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Vries (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Drenthe (^Nederland)

andere naam: Oude Molen (Top.Atlas 1851-1855, NL-noord 1:50000); Oldermeulen (Hattinga (1749): II-5)

opmerkingen: niet verwarren met (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Oudemolen; kaart 0(0000.0001)

Zie verder ook: -