Oudega-gem. Wymbritseradiel0000.0011

 

naam: Oudega (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: co√∂rdinaten: 165556  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Wymbritseradiel (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Friesland (^Nederland)

andere naam: fries: Aldegea

opmerkingen: niet verwarren met (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Oudega; kaart 0(0000.0001)

Zie verder ook: -