Oudega-gem. Smallingerland0000.0011

 

naam: Oudega (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 196571  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Smallingerland (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Friesland (^Nederland)

andere naam: fries: Aldegea

opmerkingen: niet verwarren met (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Oudega; kaart 0(0000.0001)

 

romaans en/of gebouwen van vóór ca 1300 in deze plaats (al dan niet bewaard gebleven)   (Zie ook ^Gebouwen vóór 1300)

        KERKELIJKE GEBOUWEN:

- ^Oudega-gem. Smallingerland - Ned. Herv. kerk

Zie verder ook: -